תגית: סארי

פרויקט הסריגה שלי

רגיל

הלבוש ההודי המסורתי – הסארי- היווה מקור השראה לפרויקט.

הסריג נסרג במכונת סריגה ידנית

4תמונה

כשהוא על המכונה רואים את צד שמאל
loop knit

loop orel

loop knit

loop knit

מודעות פרסומת